Przedszkolaki dla Niepodległej - „Jesteśmy Polką i Polakiem”

8 listopada 2019 roku najstarsza grupa przedszkolna przygotowana przez panie Elżbietę Jakubczak i Martę Mateja zaprezentowała program patriotyczny pt. „Jesteśmy Polką  i Polakiem”, któremu  przyświecał główny cel uczczenia 11 listopada – Święta Odzyskania Niepodległości. W tej tak ważnej  uroczystości uczestniczyli:  Przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka - pani Kazimiera Mańdziuk, Sekretarz Gminy Tarnawatka pan Marian Szałapski, Dyrekcja Zespołu Szkół i Przedszkola  w Tarnawatce pani  Bernadeta Wołoszyńska i pani Dorota Ciećko, nauczyciele, pracownicy przedszkola i rodzice. Program prezentowany przez dzieci zawierał   treści związane z dziejami Polski i Polaków. W  przystępnej formie; słownej, muzycznej  i obrazowej dzieci przybliżyły rozbiory Polski, niewolę, walkę Polaków, polskie symbole narodowe oraz piękno naszej małej Ojczyzny Tarnawatki. Odśpiewany hymn państwowy,  biało-czerwone kotyliony  na piersiach małych przedszkolaków oraz stroje podkreślały wyjątkową wagę tego dnia. Występom towarzyszyła  podniosła i uroczysta atmosfera. Recytatorskie i wokalne umiejętności dzieci nagrodzone zostały gromkimi brawami uczestników uroczystości,  a także gestami wzruszenia. Po części artystycznej nastąpiło wspólne  śpiewanie piosenek  patriotycznych, przy akompaniamencie  akordeonu, na którym grał  pan Kamil Kostur. Pięknie i z pełnym zaangażowaniem wybrzmiewały utwory patriotyczne. Spotkanie zakończyło się wspólnie odśpiewaną „Rotą”. Słowa podziękowania  w kierunku dzieci, rodziców i pań, które przygotowywały dzieci skierowała dyrektor szkoły pani Bernadeta Wołoszyńska. Mamy nadzieję, że ta niecodzienna forma uczenia patriotyzmu, na zawsze pozostanie i zaowocuje w sercach naszych Małych Polaków.