Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum i Szkole Podstawowej

15 października  2013 roku w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Tarnawatce odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Uczniowie gimnazjum przygotowali montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem p. Agnieszki Loda-Kozłowskiej, p. Ewy Zieńko oraz p. Aleksandry Krech. Całej uroczystości na widowni przypatrywali się uczniowie, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele rodziców oraz sekretarz gminy – Pan Marian  Szałapski, który na zakończenie uroczystości w imieniu władz gminnych złożył nauczycielom, uczniom i obsłudze najlepsze życzenia. Uczniowie kwiatami i serdecznym słowem także dziękowali Gronu Pedagogicznemu.

Fotoreportaż z akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej