Konkurs „Moja wiara moja miłość”

    W dniu 24 października  odbył się IX Zamojski Festiwal Piosenki Religijnej „Moja wiara moja miłość”. Patronat nad konkursem pełnił  Ks. Biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a organizatorem konkursu był   Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. 
Głównym celem konkursu było uczczenie pamięci Wielkiego Polaka, Papieża Błogosławionego Jana Pawła II krzewiciela wiary przepełnionej nadzieją i miłością umożliwienie młodym ludziom głoszenia poprzez muzykę największych wartości chrześcijańskich, jakimi są wiara, nadzieja i miłość oraz promocja młodych artystów - solistów i zespołów,  a także rozwój kultury wokalnej i muzycznej wśród dzieci   i młodzieży.
Uczestnicy prezentowali się w dwóch kategoriach: I kategoria – uczniowie szkoły podstawowej, II kategoria - uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę reprezentowały dzieci z „Małego Chórku”, duet Natalia Margolt i Jakub Iwanicki oraz Katarzyna Kurylak. Ogółem wystąpiło 20 podmiotów. Uczniowie naszej szkoły po udanych występach we wspólnej zabawie miło spędzili czas oczekiwania na wyniki konkursu. Wychowankowie naszej szkoły zaprezentowali wysoki poziom wokalny i to też spotkało się z przyjaznym werdyktem jury. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a chórek i duet statuetki laureata. W drodze powrotnej towarzyszyła im radość, aby podzielić się tą wiadomością z najbliższymi i nauczycielami i słowa piosenki… „jestem Twoim żołnierzem Maryjo…” Cieszymy się z osiągnięć naszych wychowanków.

Elżbieta Jakubczak