sobota 20 Lip 2024

Szukaj

Wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnawatce rok szkolny 2023/2024

W Szkole Podstawowej w Tarnawatce w  12 oddziałach, w kl. I – VIII uczy się łącznie 194 uczniów, w tym  92 dziewczynki. Za II półrocze  zostało  klasyfikowanych 194 uczniów.

180 uczniów otrzymało promocję do klas programowo wyższych, 14 ósmoklasistów ukończyło szkołę podstawową.

 W przedszkolu obowiązkiem przygotowania przedszkolnego objęto: 35 sześciolatków. Wychowaniem przedszkolnym objęto: 7 dwuipółlatków, 17 trzylatków, 26 czterolatków, 30 pięciolatków.

Ogółem wychowaniem przedszkolnym objęto 115 dzieci, w tym 56 dziewczynek.

 

 1.Poziom osiągnięć edukacyjnych na I etapie edukacyjnym.

 

klasa

Poziom osiągnięć

Bardzo wysoki

Wysoki

Dobry

Średni

Bardzo słaby

Niezadowalający

Ia/18

4

6

2

3

3

0

Ib/18

5

7

4

1

1

0

II/20

5

11

4

0

0

0

III/19

6

6

4

0

3

0

Razem 75

20

30

14

4

7

0

Oceny z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII

 

 3. Oceny uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 

klasa

Liczba uczniów

Oceny

Cel

Bdb

Db

Dst

Dop

Ndst

Średnia ocen

IV

20

9

117

64

22

7

0

4,45

Va

15

11

62

46

44

17

0

4,03

Vb

14

8

45

63

33

7

0

4,09

VIa

16

16

61

55

40

20

0

4,07

VIb

15

6

32

61

56

25

0

3,66

VIIa

11

4

20

36

58

36

0

3,34

VIIb

14

8

38

46

61

42

0

3,53

VIII

14

21

45

46

48

22

0

3,97

Razem

119

83

420

417

362

176

0

3,89

 

Dwóch uczniów otrzymało oceny opisowe.

 

4. Średnia ocen z poszczególnych zajęć.

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

średnia ocen w  klasach

IV

Va

Vb

VIa

VIb

VIIa

VIIb

VIII

szkoła

Język polski

4,15

3,53

4,08

3,81

3,13

3,00

3,43

3,69

3,60

Język angielski

4,25

4,20

4,00

3,94

3,40

3,64

3,43

3,54

3,80

Język niemiecki

-

-

-

-

-

3,64

4,21

4,00

3,95

Historia

4,15

3,40

3,92

3,81

3,20

2,91

2,86

4,15

3,55

Przyroda

4,05

-

-

-

-

-

-

-

4,05

Matematyka

4,20

3,53

3,46

3,38

2,87

2,55

3,00

3,46

3,31

Informatyka

4,40

3,87

4,15

3,81

3,80

3,82

3,43

4,08

3,92

Technika

4,70

4,87

4,54

4,19

4,07

-

-

-

4,47

Plastyka

4,75

4,53

4,62

4,13

3,86

3,45

3,93

-

4,18

Muzyka

4,40

4,20

4,15

4,31

3,53

3,00

3,50

-

3,87

Wychowanie fizyczne

5,16

4,47

4,92

4,63

4,47

4,45

4,46

4,77

4,67

Biologia

-

3,53

3,15

3,63

3,14

2,64

3,00

3,54

3,23

Chemia

-

-

-

-

-

2,82

3,07

3,46

3,12

Fizyka

-

-

-

-

-

2,64

2,93

3,38

2,98

Geografia

-

3,60

3,31

3,88

3,79

3,09

3,29

3,62

3,51

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

-

-

-

-

-

4,38

4,38

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

-

-

-

4,00

4,00

Religia

4,80

4,67

4,77

5,31

5,20

5,09

5.00

5,54

4,97

 

ŚREDNIA SZKOŁY – 3,86

 

 

ŚREDNIA OCEN KLASY ÓSMEJ ROCZNA I KOŃCOWA

 

VIII a- klasyfikacja roczna- 3,68; klasyfikacja końcowa- 3,72.

 

 

5.Uczniowie z ocenami celującymi:

 

klasa

Imię i nazwisko ucznia

Zajęcia edukacyjne

IV

7/20

Alicja Mirecka

muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

Szymon Hołojuch

wychowanie fizyczne

Jakimczuk Jakub

plastyka

Antoni Laszczyński

wychowanie fizyczne

Wiktoria Majdanik

plastyka

Joanna Morwińska

plastyka

Hubert Sak

wychowanie fizyczne

Va

6/15

Bartosz Adamczuk

j. angielski

Anita Berbeć

muzyka

Róża Koniec

j. angielski, muzyka, technika

Wojciech Kudyba

j. angielski

Zofia Kurzępa

technika

Paweł Rawiak

j. angielski, historia, muzyka, plastyka

Vb

5/14

 

 

 

Jan Duchalski

informatyka, historia, religia

Agnieszka Graca

wychowanie fizyczne, plastyka

Izabela Kaznowska

wychowanie fizyczne

Zuzanna Klich

plastyka

Nikola Zielonka

wychowanie fizyczne

VIa

9/16

Weronika Dejneka

geografia

Julia Dudek

religia

Hołojuch Dawid

religia, wychowanie fizyczne

Hubert Jasiński

j. polski, plastyka

Kłos Dominik

religia

Jakub Litwińczuk

geografia, historia, j. polski, technika, wychowanie fizyczne

Rose Wach

j. angielski, muzyka

Zagórski Karol

religia

Nasiłowska Agata

religia

VIb

6/15

Czernek Michał

religia

Agata Danaj

wychowanie fizyczne

Aleksandra Grela

j.polski

Luchowski Eric

religia

Oberda Cezary

religia

Rajtak Sebastian

wychowanie fizyczne

VIIa

3/11

Aysha Afzal

plastyka

Wiktoria Szostak

religia

Maja Źróbek

j. angielski, j.niemiecki

VIIb

5/14

Maja Frańczuk

wychowanie fizyczne

Nikola Kiszczyńska

 j. angielski,

Nikola Matwiejszyn

j. angielski

Lena Pankiewicz

j. angielski, j. polski, j. niemiecki

Adam Samulak

j. niemiecki, j.polski

VIII

8/14

Wiktoria Kosak

historia, j.niemiecki, j.polski, religia

Wiktoria Majdanik

 j. niemiecki, religia

Bartosz Maryńczak

historia, religia, edukacja dla bezpieczeństwa

Mazur Antoni

religia

Michał Mulawa

religia

Olivia Pomykała

historia, j. angielski, j. niemiecki, j. polski, matematyka, religia

Agata Rębisz

wychowanie fizyczne, religia

Krystian Skiba

wychowanie fizyczne

 

  49 uczniów kl IV-VIII  (tj. 41,18%) uzyskało oceny celujące.

 

6.Uczniowie z ocenami niedostatecznymi: 0  uczniów

 

klasa

Imię i nazwisko ucznia

Zajęcia edukacyjne

7. Zestawienie ocen z zachowania uczniów

 

klasa

Liczba uczniów

Oceny z zachowania

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

1

2

3

4

5

6

7

8

razem

119(117)

19

44

37

15

2

0

 

 Wystawiono 2 oceny opisowe: w kl Vb i VIII.

 

8. Uczniowie wyróżnieni:

 

Klasa

Nazwisko i imię

Średnia ocen

zachowanie

IV 9/20

Mirecka Alicja

5,18

wzorowe

Jakimczuk Jakub

5,09

bardzo dobre

Majdanik Wiktoria

5,09

wzorowe

 

Morwińska Joanna

5,09

bardzo dobre

 

Sak Hubert

5,09

bardzo dobre

 

Sowiak Lena

5,00

wzorowe

 

Wawrzusiszyn Maja

5,00

bardzo dobre

 

Hołojuch Szymon

4,91

bardzo dobre

 

Laszczyński Antoni

4,82

bardzo dobre

Va 4/15

Rawiak Paweł

5,33

wzorowe

Koniec Róża

5,17

wzorowe

Kudyba Wojciech

5,08

bardzo dobre

 

Adamczuk Bartosz

5,00

bardzo dobre

 Vb 2/14

Duchalski Jan

5,25

wzorowe

Graca Agnieszka

4,75

wzorowe

VIa 4/16

Litwińczuk Jakub

5,42

wzorowe

Hołojuch Dawid

5,08

bardzo dobre

 

Jasiński Hubert

5,00

wzorowe

 

Wach Rose

4,75

bardzo dobre

VI b 1/15

Grela Aleksandra

4,75

wzorowe

VII b 1/14

Pankiewicz Lena

4,86

wzorowe

VIII 4/14

Pomykała Olivia

5,33

wzorowe

Kosak Wiktoria

5,11

wzorowe

Majdanik Wiktoria

5,11

wzorowe

Maryńczak Bartosz

4,78

wzorowe

25 uczniów, co stanowi 21 %  wszystkich uczniów klas IV-VIII wypracowało średnią ocen  4.75 i wyższą.

 9. Uczniowie, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce:

 

Klasa

Nazwisko i imię

Średnia ocen

zachowanie

IV 5/20

Mirecka Alicja

5,18

wzorowe

Jakimczuk Jakub

5,09

bardzo dobre

Majdanik Wiktoria

5,09

wzorowe

 

Morwińska Joanna

5,09

bardzo dobre

 

Sak Hubert

5,09

bardzo dobre

Va 3/15

Rawiak Paweł

5,33

wzorowe

Koniec Róża

5,17

wzorowe

Kudyba Wojciech

5,08

bardzo dobre

 Vb 1/14

Duchalski Jan

5,25

wzorowe

VIa 2/16

Litwińczuk Jakub

5,42

wzorowe

Hołojuch Dawid

5,08

bardzo dobre

VIII 3/14

Pomykała Olivia

5,43

wzorowe

Kosak Wiktoria

5,21

wzorowe

Majdanik Wiktoria

5,07

wzorowe

 

14 uczniów, co stanowi 11,76 %, uzyskało  stypendium za wyniki w nauce.

 

 

10. Uczniowie, którzy uzyskali stypendium sportowe:

                    

 

Klasa

Imię i nazwisko

Osiągnięcie sportowe

zachowanie

IV

Alicja Mirecka

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu LZS w biegach przełajowych w Łosińcu

wzorowe

Vb

Agnieszka Graca

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu LZS w biegach przełajowych w Łosińcu

wzorowe

VII b

Maja Frańczuk

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu LZS w biegach przełajowych w Łosińcu

Bardzo dobre

VIII

Agata Rębisz

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu LZS w biegach przełajowych w Łosińcu

wzorowe

VIII

Krystian Skiba

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu LZS w biegach przełajowych w Łosińcu

Bardzo dobre

11. Uczniowie, którzy uzyskali największy postęp:

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Przyrost średniej

1.

Jonatan Dudek

IV

0,28

2.

Róża Koniec

Va

0,34

3.

Paweł Pankiewicz

Vb

0,25

4.

Dawid Hołojuch

VIa

0,50

5.

Eric Luchowski

VIb

0,16

6.

Wiktoria Szostak

VIIa

0,28

7.

Lena Pankiewicz

VII b

0,24

8.

Wiktoria Kosak

VIII

0,78

 

12.  Uczniowie ze 100% frekwencją:

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

 

Zuzanna Gielmuda

II

1.

Alicja Mirecka

IV

2.

Piotr Romaszko

IV

3

Hubert Jasiński

VIa

 

 

13. Nominacje do tytułu „Diament Szkoły” otrzymali:

 

Jasiński Hubert

Litwińczuk Jakub

Aleksandra Grela

Nikola Kiszczyńska

Lena Pankiewicz

Wiktoria Kosak

Wiktoria Majdanik

Bartosz Maryńczak

Olivia Pomykała

Agata Rębisz

  

14.Tytuł ,,Diament Szkoły 2024” otrzymali:

 

Wiktoria Majdanik

Bartosz Maryńczak

Olivia Pomykała

Agata Rębisz

 

 Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w procentach

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 13 ósmoklasistów.

 

Przedmiot

Szkoła

Powiat

Województwo

Kraj

Język polski

68%

60%

63%

61%

Matematyka

52%

42%

51%

52%

Język angielski

67%

58%

64%

66%

 

Najwyższe wyniki ( 70% i wyższe) uzyskali:

 

Język polski

 

Olivia Pomykała 100%

Wiktoria Kosak 82%

Wiktoria Majdanik 82%

Jakub Pitura 80%

Bartosz Maryńczk 78%

Agata Rębisz 78%

Oliwia Jasińska 73%

Michał Mulawa 71%

Krystian Skiba 71%

 

Matematyka

 

Olivia Pomykała 100%

Wiktoria Majdanik 92%

Wiktoria Kosak 84%

Bartosz Maryńczak 84%

 

Język angielski

 

Olivia Pomykała 98%

Krystian Bilewicz 96%

Oliwia Jasińska 96%

Krystian Skiba 93%

Wiktoria Kosak 85%

Maciej Kowalczuk 80%

 

 

Gratulujemy!!!

BIP

Imieniny

Dzisiaj jest
Sobota
20 lipca 2024
Imieniny obchodzą
Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon, Małgorzata, Paweł, Sewera
Do końca roku zostało
165 dni

Galeria

Warto odwiedzić

Statystyki

025738615
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
4939
17474
122558
25453691
394317
462091
25738615

Twój IP: 66.249.75.104
Server Time: 2024-07-20 04:33:53

Gościmy

Odwiedza nas 384 gości oraz 0 użytkowników.

Deklaracja dostępności