wtorek 17 Maj 2022

Szukaj

XX Wojewódzki Konkurs Twórczości Dziecięcej „Zawsze niech będzie…”,

W tym roku  po raz XX organizowany jest Wojewódzki Konkurs Twórczości Dziecięcej „Zawsze niech będzie…”, któremu przyświeca hasło C. Freinta   „ …starajcie się, aby dziecko zawsze miało okazję do jakiegoś sukcesu”. Podobnie jak w poprzednim roku  ma on charakter online w pięciu formach : muzycznej, teatralnej, tanecznej, literackieji plastycznej.W tym roku z klas młodszych do konkursu przystąpili uczniowie z klasy II i jeden uczeń z klasy IIIb .  W  formie plastycznej zostały zgłoszone prace: Leny Niedzielskiej, Wiktorii Majdanik, Leny Sowiak,Joanny Morwińskiej, Alicji Mireckiej, Jakuba Jakimczuka, Zuzanny Dworniczak, Mai Wawrzusiszyn, VladyslavaKaterenchuka  i MarharytyMelnyk(op.p.Elżbieta Jakubczak i p.Marta Rebizant), Szymon Małka- kl.IIIb(op.p.Grazyna Piasecka i p.Anna Lewandowska -Matysiak).W formie muzycznej przesłano nagrania – Leny Niedzielskiej, MarharytyMelnyk,Wiktorii Majdanik, Alicji Mireckiej,  Jakuba Jakimczuk z chórkiem w składzie: Zuzanna Dworniczak, Joanna Morwińska, Maja Wawrzusiszyn. Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich opiekunów p.Elżbiety Jakubczak i p.Marty Rebizant.Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 maja 2021, a laureaci zostaną zaproszeni na występ galowy  oraz odbiór dyplomów i nagród w dniu 15 czerwca 2022r.Dziękujemy wszystkim uczniom za wkład pracy w przygotowanie prac  plastycznych i prezentacji muzycznych. Czekamy na ogłoszenie wyników.
Elżbieta Jakubczak

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

W dniu 12.05. 2022 r. odbył się apel szkolny dla uczniów klas młodszych. Głównym celem spotkania było wręczenie dyplomów i nagród zdobytych w  etapie powiatowym w  XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. Z naszej szkoły troje uczniów z klasy II:   Lena Sowiak, Hubert Sak i Antoni Laszczyńskiotrzymało wyróżnienia.(op.p.Elżbieta Jakubczak). Dyplomy i nagrody wręczyła uczniom dyrektor szkoły pani Dorota Ciećko.

Wśród uczniówgalowymi strojami wyróżniali się trzecioklasiści, którzy tego dnia, mieli się zmierzyć z Ogólnopolskim Sprawdzianem Kompetencji Trzecioklasisty. W obecności wszystkich uczniów zostały  otwarte koperty z arkuszami  i przekazane wychowawczyniom klas trzecich. Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia, a uczestnikom, laureatom konkursu oraz nauczycielom przygotowującym gorąco podziękowała za udział w konkursie.

Elżbieta Jakubczak

Konkurs plastyczny ,,Misja: czyste powietrze. Projekt: Smogożerca”.

 

Uczniowie z klasy II   przystąpili do  konkursu  plastycznego ,,Misja: czyste powietrze.Projekt: Smogożerca”.Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; współorganizatorzy to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie. W ramach konkursu należało wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wymyślonego pogromcę smogu Smogożercę, którego postać będzie odpowiedzialna za walkę z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym smogiem. Z naszej klasy, dziesięć najciekawszych prac , w dniu 27 kwietnia wysłałam drogą elektroniczną do organizatora konkursu.  Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Elżbieta Jakubczak

PODSUMOWANIE PROJEKTU MATEMATYCZNEGO „PIRAMIDA CHEOPSA”.

25 kwietnia 2022 roku w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu odbyło się podsumowanie przygotowanego z dużym rozmachem projektu - „Piramida Cheopsa”. W projekcie tym wzięli udział uczniowie klasy VIII a i VIII b wraz z nauczycielami matematyki – Aleksandrą Krech i Moniką Borek. Część oficjalną spotkania rozpoczęli gospodarze uroczystości – Waldemar Gardiasz Dyrektor Technikum i Monika Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, którzy serdecznie powitali przybyłych na to wydarzenie Gości.

            Inicjatywa wzniesienia modelu zrodziła się w ramach działającej od 2019 roku Roztoczańskiej Akademii Matematyki, Akademii służącej promowaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki.

           Projekt „Piramida Cheopsa”  został objęty Patronatem Honorowym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - Panią Teresę Misiuk. Jego realizacja składała się z kilku etapów, a były to: prezentacja założeń projektu, cykl pięciu spotkań zdalnych z nauczycielami i uczniami pokazujących zastosowanie programu GeoGebra w realizacji podstawy programowej matematyki oraz spotkanie z grupą 25 nauczycieli, dotyczące finałowego etapu realizacji projektu „Piramida Cheopsa”. Każda z dwudziestu pięciu szkół zgłoszonych do finału zobowiązała się wykonać ustaloną liczbę prostopadłościanów, których suma wyniosła 960 tekturowych elementów! Po kilku miesiącach intensywnych przygotowań i niecierpliwych oczekiwań na wynik wspólnych działań powstało naprawdę imponujące dzieło – „Piramida Cheopsa” w skali 1:40!

            Należy zaznaczyć, że do opracowania powstałego modelu został zastosowany program komputerowy GeoGebra - nowoczesny sposób nauczania geometrii przestrzennej.

            Niewątpliwie osiągnięty efekt okazał się dziełem spektakularnym. Uczestnicy projektu trwającego równolegle w kilkudziesięciu szkołach – współcześni wykonawcy i budowniczy, powielając starożytny prawzorzec - przemieścili się w czasie i przestrzeni, tworząc dzieło na miarę szkolnych możliwości XXI wieku. Godny podziwu był zapał towarzyszący wznoszeniu piramidy. Układanie rozpoczęli Goście od warstw szczytowych – ósmej, dziewiątej i dziesiątej, kolejne układali reprezentanci poszczególnych szkół. Delegacja z Tarnawatki składała się z następujących uczniów: Katarzyna Matwiejszyn, Bartłomiej Kudyba, Szymon Pękala, Maja Oberda, Łukasz Cisło, Bartłomiej Głogowski.

            Bardzo cieszymy się , że mogliśmy być częścią tak wspaniałego wydarzenia.

                                                                                   Aleksandra Krech

         

 

Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

    Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich po obejrzeniu okolicznościowej ściennej gazetki na dolnym holu 17 uczniów wzięło udział w  konkursie czynnym w aplikacji kahoot.it od 23 do 28 kwietnia, w którym nagrodą jest ocena celująca z j. polskiego.
   5 najlepszych wyników ze szkoły osiągnęli:
Lena Pankiewicz-100 %;
Maja Oberda- 96 %;
Łukasz Cisło-78 %;
Jakub Litwińczuk- 74 %;
Oliwia Jasińska- 70 %.
 
   Gratuluję ! Oto widok na podium:
    Dziękuję wszystkim uczniom klas 4-8 za udział.  Ponadto zachęcam do zrobienia sobie zdjęcia z własną ulubioną książką, do rozmowy o ulubionej książce z dzieciństwa z mamą, tatą, babcią, dziadkiem. Najwspanialszym sposobem uczczenia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który świętujemy 23 kwietnia jest zachowanie praw autorskich przy wykonywaniu prac domowych- unikanie plagiatu przez cały rok. 
          Małgorzata Knafel

Konkurs z okazji Dnia Języka Ojczystego

    Przy bibliotece widniała ścienna gazetka wykonana przeze mnie przy współpracy z panią Ewą Zieńko z okazji Dnia Języka Ojczystego. Jej celami było uczczenie święta, popularyzacja najpiękniejszych słów w naszym języku oraz ginących, które chronimy od zapomnienia.

   Przygotowałam konkurs w aplikacji Quizizz, wychowawcy klas rozpowszechnili link do niego i zachęcali do udziału. Zwyciężyły uczennice z najlepszymi wynikami: Maja Oberda z klasy 8 b
i Julia Dudek z klasy 4a.
W nagrodę otrzymały cząstkowe oceny celujące z języka polskiego.
Gratuluję!

Małgorzata Knafel

Gminny Konkurs Plastyczny „Jak Mietek Kosz poznawał świat.”

 

Zapraszam do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

Jak Mietek Kosz poznawał świat.”


Organizatorzy: Szkolna Biblioteka Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce,,

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce

Cele konkursu:

-popularyzacja osoby związanej z gminą Tarnawatka- Mieczysława Kosza.

- kształtowanie lokalnego patriotyzmu;

- doskonalenie umiejętności plastycznego przedstawiania wydarzeń z życia sławnego Polaka, swoich doznań, myśli;

-stwarzanie możliwości rozwijania uzdolnień plastycznych oraz szansy na sukces.

Warunki uczestnictwa:

Miejsce zamieszkania w gminie Tarnawatka. Narysowanie i przekazanie pracy plastycznej: 1) praca indywidualna, 2) technika płaska olejnymi pastelami 3) format A3 lub A4 , 4) temat pracy: wydarzenie z życia Mieczysława Kosza.

Rekomendowane tematy/tytuły prac:

 • Jak mały Mietek poznaje świat palcami.

 • Jak mały Mietek słucha kołysanek mamy.

 • Jak mały Mietek słucha muzyki na zabawach wiejskich.

 • Mały Mietek jest samotny w licznej rodzinie.

 • Jak Ksiądz Tadeusz Boguta pomaga Małemu Mietkowi.

 • Jak mały Mietek uczy się w szkole dla niewidomych w Laskach pod Warszawą.

 • Przygoda małego Mietka w Podstawowej Szkole Muzycznej dla Dzieci Niewidomych w Krakowie.

 • Pierwsze muzyczne kroki w nowo powstałej Podstawowej Szkole Muzycznej dla Dzieci Niewidomych przy ul. Józefińskiej 10.

 • Pierwsze zwycięstwo w Jazz Jamboree.

 • Jak dorosły Mieczysław Kosz grywa w kawiarniach w Zakopanem.

 • Samotność i walka o normalne życie dorosłego Mieczysława w Warszawie.

Prace opisane na odwrocie komputerowo lub literami drukowanymi: imię i nazwisko, tytuł, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna lub telefon kontaktowy autora z VI grupy.

Prace oceniane będą w sześciu grupach:

I - (kl. 4);

II - (kl. 5);

III - (kl. 6);
IV - (kl. 7);
V - (kl.8);

VImłodzież i dorośli.

Termin :

Pracę plastyczną do 23 maja 2022 roku wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1) należy przekazać do szkolnej biblioteki Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce lub do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnawatce.

Wystawa pokonkursowa planowana jest w rocznicę śmierci Mieczysława Kosza 31 maja 2022 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do15 czerwca 2022 r.na stronach internetowych organizatorów.

 Odbiór nagród będzie ustalony z laureatami w czerwcu.
                                                 Małgorzata Knafel

Attachments:
Download this file (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.doc[ ]21 kB

Wyróżnienie Olivii.

W Regionalnym Konkursie Czytelniczym „Czy znasz...?” dla klas IV-VI szkoły podstawowej organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu wzięło udział 2 uczniów naszej szkoły. W I etapie powiatowym 05.04.2022 roku Olivia Pomykała z klasy VI uzyskała bardzo wysoki wynik- była na II miejscu. Natomiast Hubert Jasiński z klasy 4 a- na 10. Oboje zakwalifikowali się do finału 12.04.2022 r.
Cele konkursu stanowiło:
 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 zachęcanie do czytania,
 przybliżenie twórczości znanych pisarzy,
 kształtowanie wrażliwości czytelniczej.
Pytania konkursowe zostały przygotowane w oparciu o następujące utwory literackie: Marcin Szczygielski „Arka Czasu czyli Wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz”, Adam Bahdaj „Kapelusz za sto tysięcy”, Marcin Kozioł „Tajemnica przeklętej harfy”, Olaf Fritsche „Skarb Troi”, Grażyna Bąkiewicz „Skąd te krzywe usta, Bolesławie?”.

Komisja konkursowa z uwagi na wysoki poziom wiedzy przyznała wyróżnienie dla Olivii Pomykały ze Szkoły Podstawowej w Tarnawatce. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do czytania wyżej wymienionych bardzo ciekawych książek!
                                                                                     Małgorzata Knafel


 

"Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego zoo".

Dwunastu  uczniów klasy II przystąpiło do Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego zoo”.W dniu 11.04.2022 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców, wśród których znalazła się Alicja Mirecka zajmując
III miejsce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a Ali serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Jakubczak

Hubert zwyciężył w 2 konkursach!

7 marca 2022 r. Komisja Konkursowa w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu wyłoniła zwycięzców wirtualnych  escape roomów „LEMSTORY”.

Cele: włączenie się w obchody Roku 2021 Stanisława Lema, uczczenie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema, popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema wśród uczniów, propagowanie zainteresowania literaturą science fiction. 

Laureatem wirtualnego escape roomu i jedynym zwycięzcą escape roomu “Return from the Stars”(w języku angielskim) został Hubert Jasiński z klasy IV a. Serdecznie gratulujemy!


Małgorzata Knafel

 

BIP

IMIENINY

Dzisiaj jest
Wtorek
17 maja 2022
Imieniny obchodzą
Bruno, Herakliusz, Paschalis, Sławomir, Torpet, Weronika, Wiktor, Wiktoriusz
Do końca roku zostało
229 dni

GALERIA

Warto odwiedzić

STATYSTYKI

014642403
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Tydzień temu
Ten Miesiąc
Poprzedni Miesiąc
Razem
9928
13734
37833
14458961
263693
579077
14642403

Twój IP: 185.191.171.45
Server Time: 2022-05-17 17:57:50

GOŚCIMY

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

Deklaracja dostępności